Short Term 12 op BBC 2

Short Term 12 op BBC 2

7 december 2019


De jonge medewerkers van een opvanghuis voor kansarme jeugd tonen een grote betrokkenheid voor de bewoners van het opvanghuis, terwijl zij naast hun veeleisende werk ook hun persoonlijke leven en relaties moeten onderhouden. Vanavond om 2.30 op BBC 2.

Grace is een jonge begeleider die zich inzet voor jongeren die vaak uit ernstig verstoorde thuissituaties afkomstig zijn. Maar ook in het opvanghuis is het leven niet makkelijk voor de jongeren die diepe littekens op hun ziel hebben, ondanks de sterke wil om hun eigen leven op te bouwen. De film onderzoekt in welke mate en tot hoever begeleiders jongeren met een traumatische jeugd kunnen helpen, onderwijl een eigen leven houdend.