Verrassende Openingsavond Movies that Matter Festival 2012

Verrassende Openingsavond Movies that Matter Festival 2012

23 maart 2012

Op donderdag 22 maart vond de officiële opening van het Movies that Matter Festival 2012 plaats in Theater aan het Spui in Den Haag. Het was een succesvolle avond, met internationale gasten en een indrukwekkende film die food for thought bood over gastvrijheid in Europa.

Evenals voorgaande jaren nam Menno Bentveld de presentatie van de avond voor zijn rekening. Na een korte introductie gaf hij het woord aan burgemeester van de stad van Vrede en Recht, Jozias van Aartsen. De burgemeester gaf aan blij te zijn het festival weer in Den Haag te mogen verwelkomen en benadrukte in zijn toespraak het open karakter van de stad Den Haag. Een stad die nooit stadsmuren kende en recentelijk werd uitgeroepen tot Europa’s eerste ‘Shelter City’: “Mensenrechtenverdedigers in nood kunnen voortaan tijdelijk in Den Haag wonen om hier op adem te komen en vanuit onze stad hun belangrijke werk voortzetten. Als Shelter City kan Den Haag op deze wijze een concrete bijdrage leveren aan het verdedigen en promoten van mensenrechten.”

Na de toespraak van Van Aartsen was het woord aan Taco Ruighaver, directeur van Movies that Matter. Hij sprak zijn dank uit voor de vele internationale gasten, juryleden, partners en medewerkers die het festival dit jaar weer mogelijk maken. Daarbij verwelkomde hij in het bijzonder Margaret Sekkaya, Special Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers van de Verenigde Naties. Ook onderstreepte hij het belang van filmmakers die een stem geven aan activisten, non conformisten en dissidenten wiens stemmen anders ongehoord waren gebleven. Zonder het werk, de visie en de inzet van deze filmmakers was een festival als Movies that Matter niet mogelijk geweest.

Na de introductie volgde de vertoning van de indrukwekkende film  Special Flight, over het administratieve detentiecentrum Frambois bij Genève, waar uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale immigranten wachten op hun uitzetting. Zonder dat er sprake is van een proces, wachten ze soms tot twee jaar lang.

Aan het einde van de film volgde een verrassende Q&A met de in de film geportretteerde bevlogen directeur van detentiecentrum Frambois, Jean-Michel Claude. Het belang van de film is, zo stelde Claude, niet om een oordeel te vellen over het Zwitserse asielbeleid, maar om het publiek bewust te maken van de realiteit achter en gevolgen van een bepaalde politieke keuze.

Na de film was er een optreden van de vrolijke klezmer band Trio C tot de Derde. Het was een verrassend begin van een veelbelovend festival.

Klik hier om de toespraak van burgemeester Van Aartsen te lezen.

Klik hier om de toespraak van Movies that Matter directeur Taco Ruighaver te lezen