Jaarverslagen

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister, prevaleert de laatste.

jaarverslag 2008

 Def omslag3 website

Jaarverslag 2008 (pdf)