missie en visie

Movies that Matter gelooft in de kracht van cinema als instrument om onverschilligheid te bestrijden. Film heeft meer dan ieder ander medium het vermogen ogen te openen. Het kan aanzetten tot invoelen en meevoelen, tot nadenken en napraten. Dat maakt film een uitstekend middel om mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten, het debat daarover aan te wakkeren en om in te zetten bij mensenrechteneducatie. Niet alleen geloven we in het vermogen van film om ogen te openen: we achten dit ook bewezen. Uit zeer recent onderzoek van kennis- en adviesbureau Movisie blijkt dat het kijken van film bijdraagt aan het creëren van meer tolerantie en empathie. Ook een onderzoek dat wij zelf lieten uitvoeren door de Erasmus Universiteit wijst uit dat jongeren na het zien van film meer empathie tonen voor het onderwerp dan daarvoor.

Movies that Matter wil ogen openen voor mensenrechten. Wij zetten film in voor het stimuleren van de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving.

Doelstellingen

Om bovenstaande missie te realiseren onderscheidt Movies that Matter de volgende twee doelstellingen:
 
  1. het vertonen van en verdieping bieden bij
    human rights films
  2. het stimuleren en promoten van vertoning en verdieping van human rights films
 
Bekijk hier ons huidige ondernemingsplan
Open ogen in tijden van blikvernauwing 2017-2020

De jaarverslagen en financiële verslagen van Movies that Matter vindt u hier.

Giften

Stichting Movies that Matter is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Uw gift is onder voorwaarden aftrekbaar.

BTW nr: NL815457492 B01.
IBAN: NL82RABO0114942706
KvK nr.: 34244064
RSIN-nummer: 815457492