Verslag Altijd Wat(er) debat Wereld Waterdag

Tweederde van de wereld bestaat uit water. Toch heeft eenderde van haar bewoners geen toegang tot schoon en drinkbaar water, laat staan een douche of wc. Hoe lang duurt het voor wij ook de dupe worden van de waterschaarste?

Nederland is in 2013 gastland voor de internationale viering van Wereldwaterdag (WWD) op 22 maart 2013. Het Movies that Matter Festival besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan de waterproblematiek met film en debat. De documentaire  Last Call at the Oasis geeft in filmisch dossier de wereldwijde dreiging van drinkwatertekorten weer. Van overvloedige fonteinen in woestijnstad Las Vegas die achteloos het reservoir bij de Hooverdam opslurpen tot de vervuilde heilige Jordaanrivier in Israël, waarin nietsvermoedende pelgrims zich laten onderdompelen.

Na de vertoning van Last Call at the Oasis op vrijdag 22 maart vond een discussie plaats onder leiding van journalist Marnix de Bruyne, over het onderschatte probleem van dreigende drinkwatertekorten. Op het podium vier specialisten op het gebied van watermanagement: Babar Kabir, BRAC Senior Director, Water, Sanitation and Hygiene (WASH), Jan-Willem Vosmeer van biergigant Heineken, Rob Schotsman van Royal HaskoningDHV en Henk van Schaik.

De film schetst een verontrustend beeld over de manier waarop we met zijn allen omgaan met water. Maar hoe ernstig is het werkelijk?  Het Wereld Water Forum waarschuwt dat in 2017 zeventig procent van de wereldbevolking geen toegang meer heeft tot schoon drinkwater. Babar Kabir, senior directeur van BRAC WASH II (Water, Sanitation and Hygiene) programma zegt dat het in Bangladesh waarschijnlijk niet eens 4 jaar zal duren totdat het probleem van waterschaarste zeer ernstig wordt: de toegang tot schoon en veilig drinkwater is nu al zeer beperkt. BRAC is een ngo die zich inzet voor ontwikkeling in Bangladesh door de bestrijding van armoede. Het WASH II programma, gesteund door de Nederlandse regering, is opgezet om een duurzame verandering teweeg te brengen in hygiëne, sanitaire voorzieningen en waterveiligheid voor de bevolking van Bangladesh. Daarbij wordt de nadruk gelegd op zowel de dagelijkse persoonlijke hygiëne (zoals handen wassen met zeep) als het bevorderen van juist gebruik en onderhoud van latrines en het creëren en beschermen van veilige waterbronnen.

Zoals gezegd bestaat de wereld voor een groot deel uit water: het lijkt dus alsof er water genoeg is. Verreweg het meeste water op aarde is echter zeewater. Waarom is het gebruik van zeewater dan niet dé oplossing? In de film wordt de ontzilting van zeewater als ‘oplossing’ voor het waterprobleem afgeschilderd als een mythe: een zeer kostbare en milieuonvriendelijke techniek. Rob Schotsman, Senior Consultant Drinking Water bij Royal HaskoningDHV, zegt hierover: “hoewel de techniek van ontzilting steeds wordt verbeterd, moeten we het wel zien als ‘laatste redmiddel’. Het is niet de meest makkelijke weg, maar misschien de enige weg die we nog hebben.” Royal HaskoningDHV is een onafhankelijke en internationale dienstverlener op het gebied van projectmanagement en engineering consultancy. Schotsman vraagt het publiek wie er moeite zou hebben met het drinken van gezuiverd rioolwater. Maar weinig mensen steken hun hand op. De ondervraagden in de film leken er meer moeite mee te hebben. Schotsman legt uit dat het water dat in Den Haag gedronken wordt eigenlijk niet uit de duinen maar uit de rivier komt, en dus eigenlijk al voor een deel uit gerecycled (riool)water bestaat.

Is het in deze tijd van waterschaarste nog wel verantwoord voor grote bedrijven om in bepaalde landen, waar het waterprobleem groot is, te blijven produceren? Jan-Willem Vosmeer, Manager Corporate Social Responsibility bij het hoofdkantoor van biermerk Heineken legt uit dat het voor Heineken van groot belang is om in de verschillende productielanden goed te communiceren met lokale partners, stakeholders en bedrijven en regering over de omgang met water.

Ondanks het verontrustende bericht van het Wereld Water Forum en de dringende boodschap over waterschaarste die uit de film naar voren komt, valt er op Wereld Waterdag toch een bescheiden feestje te vieren, zo stelt Henk van Schaik, programmacoördinator van het samenwerkingsprogramma voor water en klimaat CPWC (Co-operative Programme on Water and Climate). Er is namelijk juist op deze dag bekend gemaakt dat waterschaarste en duurzame omgang met water als strategisch ontwikkelingsdoel op de internationale agenda van de VN. Daar is de afgelopen twintig jaar heel hard voor gevochten, aldus Van Schaik.

Nu water ook internationaal op de agenda staat, groeit hopelijk ook het besef bij de westerse bevolking dat de toegang to schoon en veilig drinkwater een zeer waardevol gegeven is. Waar we water vaak zien als vanzelfsprekend en onbeperkt beschikbaar, is het juist van belang dat we ons realiseren hoe kostbaar, bijzonder en belangrijk water eigenlijk is.